Články | Kdy je realitní makléř překážkou?

Kdy je realitní makléř překážkou?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Kdy je realitní makléř překážkou?
1 března, 2020

Kdy je realitní makléř překážkou?

Profese realitního makléře nemá v ČR příliš dobrou reputaci. A není divu. Do nedávna ji mohl provozovat každý, kdo byl plnoletý a měl čistý rejstřík trestů. Nepožadovalo se prokázání žádného vzdělání, praxe, ani znalostí. S účinností realitního zákona (od 3.3.2020) jsou na osoby provozující realitní činnost kladeny již alespoň nějaké požadavky, nicméně i přes to se může stát, že služba makléře je spíše na škodu. Jak poznat při výběru realitního zprostředkovatele, že jeho služby budou spíše k újmě prodávajícího, či kupujícího, než ku prospěchu všech?

Typickým příkladem, kdy je lepší hledat jiného realitního makléře, je okamžik, kdy vám makléř vše jen odkývá bez toho, aniž by vám dal zpětnou vazbu, a alespoň nějaký profesní názor. Např. při nastavení nabídkové ceny by měl být realitní zprostředkovatel schopný její nastavení rozebrat a zdůvodnit. Přece nebudete platit nemalou provizi za přitakávající „figurku“, která vám odsouhlasí vše jen proto, aby získala novou zakázku. Realitní makléř má být vaším rádcem, průvodcem a partnerem. Měl by naslouchat vašim potřebám, ale zároveň je nutné, aby byl schopný vám oponovat v záležitostech, které vy jako laik vidíte reálně, ačkoli odborník ví, že jde o nereálné představy. Jestliže realitní zprostředkovatel nenavrhuje postupy, neupozorňuje na nesrovnalosti a nepředchází rizikům, není to ten pravý člověk pro zastupování vašich záležitostí. K čemu může v praxi docházet?

Je-li realitní zprostředkovatel nekompetentní, může druhou stranu spíše odradit, než získat. Neumí-li zdůvodnit nabídkovou cenu vám jakožto prodávajícím, jak ji odargumentuje protistraně – zájemcům o koupi. Podobně dochází k neúspěšným převodům nemovitostí z důvodu neschopnosti ověřit právní a technický stav. Ruku na srdce…spousta prodávajících o své nemovitosti občas tvrdí něco, co je ve skutečnosti třeba jinak. Typickým příkladem je velikost nemovitosti, byť ji jako majitelé máte podloženou listem vlastnictví, či nájemní smlouvou s družstvem. Nejedná se o záměrnou lež z vaší strany, ale o pouhou nevědomost. A i před následky vaší případné nevědomosti či mylnými představami by měl být realitní zprostředkovatel schopen vás chránit. Často v průběhu životnosti nemovitosti dochází k jejím úpravám (posuny/přemisťování příček), přístavby, nebo může být v dokumentech od nemovitosti i historicky špatně zapsaný údaj. Avšak v souvislosti s tím je nutné mít na paměti, že se prodává vždy skutečný a současný stav nemovitosti. V tomto ohledu vám realitní zprostředkovatel do budoucna může spíše „zavařit“, než pomoct a dobře ochránit. Jakmile kupující po převodu zjistí nějakou zásadní nesrovnalost, z praxe vím, že často žádá zpětně dodatečnou slevu, či odškodnění. A v těchto situacích dává většina realitních makléřů od vzniklého problému ruce pryč. Takové službě od realitního zprostředkovatele je lepší se vyhnout. Ve chvíli, kdy se realitní zprostředkovatel nezajímá o všechny detaily nemovitosti, kterou se rozhodujete prodávat, je toto jasným signálem, že prezentace nemovitosti a získání kupujícího bude pravděpodobně pokulhávat. Nejde ani tak o to, že by žádného kupujícího nebyl schopen zajistit, ale otázkou je, za jakou prodejní cenu bude finálně schopný převod nemovitosti dohodnout (z neznalosti např. technického stavu může zbytečně nemovitost prezentovat v horším světle, než jaká ve skutečnosti je), zda ošetří všechny skutečnosti ve smlouvách správně a zda budou vám i kupujícím známé všechny podstatné záležitosti. Navíc neznalost a neschopnost zodpovědět všechny dotazy zájemcům o koupi často bohužel spoustu z nich zbytečně odradí. Základem úspěšné transakce je schopnost zaujmout zájemce nejen marketingem, ale také důvěryhodností v předmětu koupě. A ta se získává především předáním kompletních a přesných informací. Důvěryhodnost ovlivňuje vše. Dosaženou cenu, počet zájemců o koupi, rychlost rozhodování potenciálních kupujících a v neposlední řadě klid nejen v průběhu transakce. Celá služba by měla být provedena takovým způsobem, že se ani vy jako prodávající, a ani kupující, nebudete muset do budoucna strachovat, že na vás vypadne nějaký „kostlivec“ znamenající nějakou tu „čáru přes rozpočet“.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka