Články | Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitosti a jak na to?

Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitosti a jak na to?

Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitosti a jak na to?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitosti a jak na to?
12 ledna, 2020

Kdo podává daňové přiznání k dani z nemovitosti a jak na to?

Daň z nemovitosti je jedinou daní v ČR, která se platí dopředu. Platba daně probíhá jednou ročně, a protože se nejedná o extrémně vysokou částku, nenechávejte svůj závazek vůči finančnímu úřadu náhodě. Dluhy na daních mohou být v budoucnu nepříjemnou peripetií, která vám může zbytečně zkomplikovat nové plány.

Jak má postupovat prodávající?

Na příslušném finančním úřadu (dle místa prodané nemovitosti) se do 31.1.2020 odhlaste od daně z nemovitých věcí. Odhlášení proveďte buď kompletně (pokud v daném území, které spadá pod daný finanční úřad, nevlastníte již žádnou další nemovitost), nebo částečně (pokud v daném území, které spadá pod daný finanční úřad, vlastníte ještě nějakou jinou nemovitost). Odhlášení stačí uskutečnit jednoduchým prohlášením napsaném volnou formou, ve kterém vyspecifikujete, o jakou nemovitost se jedná, popřípadě přiložíte i list vlastnictví, ve kterém již figurují noví majitelé. Není to nijak složitá záležitost, tak vzhůru do toho, ať vám během jara nepřijde složenka na nemovitost, kterou již nevlastníte.

Jak má postupovat kupující?

Vaší povinností je přihlásit se k dani z nemovité věci na finančním úřadu. Přihlášení jako takové uskutečníte prostřednictvím daňového formuláře (https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu.aspx/?rok=2020&lang=cs&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06), který vyplníte, a do 31.1.2020 doručíte příslušnému správci daně (FÚ). Během jara vám finanční úřad zašle složenku s vyměřenou daní, kterou pak jen jednoduše zaplatíte. Pokud nebudete na nemovitosti provádět žádné významné změny, které by měly vliv na zvýšení či snížení daně (např. přístavby, nebo naopak bourací práce a tím i zmenšení objektu), pro všechna následující budoucí období již nemusíte podávat daňové přiznání znovu. Pouze každý rok očekávejte na jaře složenku s výzvou k zaplacení. Správce daně již o vás bude vědět.

Elektronické podání

Parametr, který musíte znát, je podlahová plocha vaší nemovitosti. Daňové přiznání můžete vyplnit na papírový formulář, ale snadnější a lépe kontrolovatelné je elektronické podání. Na stránkách Finanční správy ČR (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces) pod elektronickým podáním pro finanční správu naleznete odkaz na příslušný formulář „Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí - od roku 2011 včetně“.  Elektronické podání je velmi intuitivní, kdy postupně vyplňujete jednotlivé sekce. Důležité je dát si pozor na případnou záměnu finančních úřadů. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává místně příslušnému finančnímu úřadu dle toho, kde se nemovitost nachází. Častou chybou je podání přiznání dle místa trvalého bydliště vlastníka nemovitosti, což může, ale nemusí být totožné s místem stavby.

Na závěr po vyplnění všech údajů jednoduše kliknete na kontrolu chyb a prostřednictvím „protokolu chyb“ zjistíte, zda máte formulář v pořádku vyplněn. Pokud v pořádku vyplněn nebude, automaticky se zobrazí informace o chybách, a zároveň se vám ve formuláři pole s případnými chybami zvýrazní. V tu chvíli budete vědět, na co se zaměřit, kde chybu hledat a opravovat.

Na samotný závěr, kdy je formulář již bez chyb, můžete zvolit dvě varianty podání. Máte-li datovou schránku, tak vás formulář intuitivně navede na jeho odeslání prostřednictvím datové schránky. Pokud datovou schránku nemáte, nic se neděje. Druhou možností je vytištění tzv. E-tiskopisu, který vám formulář po „odeslání“ nabídne. Tento tiskopis stačí pak už jen podepsat a do 5 pracovních dní fyzicky doručit (osobně na podatelnu, doporučeně poštou) na místně příslušný finanční úřad (územní pracoviště).

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka