Články | Kdo platí daň z nemovitosti, když převod probíhá na přelomu roku?

Kdo platí daň z nemovitosti, když převod probíhá na přelomu roku?

Kdo platí daň z nemovitosti, když převod probíhá na přelomu roku?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Kdo platí daň z nemovitosti, když převod probíhá na přelomu roku?
14 ledna, 2018

Kdo platí daň z nemovitosti, když převod probíhá na přelomu roku?

Ačkoli je plátcem daně z nemovitosti jednou ročně pouze majitel nemovitosti, neznamená to, že bývalý majitel, který nemovitost v předchozím roce prodal, nemusí ohledně této daně podnikat žádné kroky. Stejně tak i nový majitel by neměl čekat, až ho k platbě po termínu zaurguje finanční úřad.

Daň z nemovitosti je jedinou daní v ČR, která se platí dopředu. Platba daně probíhá jednou ročně, a protože se nejedná o extrémně vysokou částku, nenechávejte svůj závazek vůči finančnímu úřadu náhodě. Dluhy na daních mohou být v budoucnu nepříjemnou peripetií, která vám může zbytečně zkomplikovat nové plány.

Jak má postupovat prodávající?

Na příslušném finančním úřadu (dle místa prodané nemovitosti) se do 31.1.2018 odhlaste od daně z nemovitých věcí. Odhlášení proveďte buď kompletně (pokud v daném území, které spadá pod daný finanční úřad, nevlastníte již žádnou další nemovitost), nebo částečně (pokud v daném území, které spadá pod daný finanční úřad, vlastníte ještě nějakou jinou nemovitost). Odhlášení postačí uskutečnit jednoduchým prohlášením napsaném volnou formou, ve kterém vyspecifikujete, o jakou nemovitost se jedná, popřípadě přiložíte i list vlastnictví, ve kterém již figurují noví majitelé. Není to nijak složitá záležitost, tak vzhůru do toho, ať vám během jara nepřijde složenka na nemovitost, kterou již nevlastníte.

Jak má postupovat kupující?

Vaší povinností je přihlásit se k dani z nemovité věci na finančním úřadu. Přihlášení jako takové uskutečníte prostřednictvím daňového formuláře (http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2018&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB06), který vyplníte a do 31.1.2018 doručíte danému správci daně (FÚ). Během jara vám finanční úřad zašle složenku s vyměřenou daní, kterou pak jen jednoduše zaplatíte. Pokud nebudete na nemovitosti provádět žádné významné změny, které by měly vliv na zvýšení či snížení daně (např. přístavby, nebo naopak bourací práce a tím i zmenšení objektu), pro všechna následující budoucí období již nemusíte podávat daňové přiznání znovu. Pouze každý rok očekávejte na jaře složenku s výzvou k zaplacení. Správce daně již o vás bude vědět.

Kdo je plátcem daně z nemovitosti v případě, kdy katastr nemovitostí přepíše vlastníka během ledna?

Dle Zákona o dani z nemovitých věcí je poplatníkem ta osoba, která byla k 1.1.2018 vlastníkem předmětné nemovitosti. U převodů nemovitostí na přelomu roku dochází v praxi vzhledem k aktuálně probíhajícímu přepisu na nové vlastníky k mnoha nejasnostem. Pojďme si je nastínit a rovnou i vyjasnit.

  1. Prodávající a kupující podepíší kupní smlouvu ještě v roce 2017 a na katastr nemovitostí podají návrh na přepis vlastnického práva nejpozději 31.12.2017, či dříve. V tomto případě je dle katastru nemovitostí oficiálním majitelem k 1.1.2018 ještě prodávající, nicméně pokud během ledna katastr nemovitostí vlastnické právo přepíše na kupujícího, je plátcem daně z nemovitosti již kupující, neboť vlastnické právo je zapisováno s právními účinky vždy zpětně k datu podání návrhu na vklad. V tomto případě se vlastníkem stal kupující k datu podání návrhu na vklad, tedy nejpozději k 31.12.2017, i když katastr nemovitostí změnu zapsal až po 1.1.2018.
  2. Prodávající a kupující podepíší kupní smlouvu ještě v roce 2017 a na katastr nemovitostí podají návrh na přepis vlastnického práva nejdříve 2.1.2018, či později. V tomto případě je jednoznačně plátcem daně ještě prodávající, neboť i když katastr nemovitostí stihne zapsat kupujícího jako majitele ještě před koncem ledna 2018, vlastnické právo bude zapsané s právními účinky zpětně ke dni podání návrhu na vklad. V tomto případě se stane kupující majitelem nejdříve od 2.1.2018.

STRUČNÝ PŘEHLED S TERMÍNY

Povinnost prodávajících:

Co? Odhlaste se od daně z nemovitých věcí.

Kde? Na příslušném finančním úřadu (dle místa prodané nemovitosti).

Kdy? Do 31.1.2018.

Jak? Kompletně - pokud v daném území, které spadá pod daný finanční úřad, nevlastníte již žádnou další nemovitost; částečně - pokud v daném území, které spadá pod daný finanční úřad, vlastníte ještě nějakou jinou nemovitost, podejte dílčí daňové přiznání.

Proč? Aby vám nepřišla opět složenka za nemovitost, kterou již nevlastníte. :-)

Povinnost kupujících:

Co? Přihlaste se k dani z nemovitých věcí.

Kde? Na příslušném finančním úřadu (dle místa koupené nemovitosti).

Jak? Vyplňte a podejte daňové přiznání.

Kdy? Do 31.1.2018.

Platba? Do 31.5.2018.

Proč? Aby vám nepřišla pokuta. :-)

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka