Články | Kde se ještě vyplatí hypotéka?

Kde se ještě vyplatí hypotéka?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Kde se ještě vyplatí hypotéka?
28 listopadu, 2021

Kde se ještě vyplatí hypotéka?

Rychle rostoucí sazby na úvěrovém trhu způsobují u mnohých lidí otázky, zda se ještě vyplatí hypotéka, či nikoli. Velmi záleží na tom, v jaké situaci a v jaké fázi života se lidé uvažující o hypotečním úvěru nacházejí.

Je pravdou, že s koncem podzimu a začátkem zimy tak trochu zavládla panika z důvodu opravdu velmi rychle zvyšujících se úrokových sazeb. Doslova skokově jsme se dostali v případě hypotečních úvěrů ze sazeb kolem 2% p.a. na 4% p.a., tedy na dvojnásobek. Po x letech, kdy úrokové sazby neustále klesaly, či si držely hranici kolem 2% a nižší, jsme si všichni samozřejmě na takto levné peníze zvykli. A tím, že časový úsek s nízkými sazbami nebyl nikterak krátký (cca 5 let), začaly být takto levné peníze vnímány tak trochu jako samozřejmost. Nicméně úrokové sazby pod 3% p.a. nejsou a nikdy nebyly „normální“.

Zpětný návrat na sazby nad 3% je tak z logiky věci vnímán jako něco strašného, byť cena úvěrů byla a je „normální“ právě v intervalu 3 – 5% p.a. Zpátky se tedy navracíme do skutečného normálu. Co nám však kazí pohled na růst úrokových sazeb, jsou bohužel stále extrémně vysoké ceny nemovitostí. Z logiky věci by tedy s rostoucími úrokovými sazbami měl částečně polevit zájem o koupi nemovitostí a s nižší poptávkou by mělo dojít i ke snížení cen nemovitostí. Hypoteční úvěr s vyšší úrokovou sazbou se tak nemusí kvůli případnému poklesu cen vyplatit. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že tradiční zákon nabídky a poptávky již řadu let na realitním trhu nefungoval, a proto je důležité umět si zhodnotit, KDE se hypotéky ještě vyplatí a kde už ne. A ano, primárně záleží na tom, KDE, nikoli kdy.

Nejdůležitějším parametrem pro rozhodnutí, zda „pořídit“ hypoteční úvěr v době zvyšujících se úrokových sazeb a v době stále astronomicky vysokých cen nemovitostí, je LOKALITA. Proč? Velká města versus chudší regiony rozhodují o tom, zda se vám drahá hypotéka za drahou nemovitost ještě vyplatí a nepřivede vás do problémů.

Velká města „trpí“ z logiky věci nejvyššími cenami nemovitostí. A jak se říká, že by měl člověk na všem špatném hledat i to dobré, tak v případě drahé koupě za draze půjčené peníze to platí dvojnásob. Ve velkém městě vždy byl a bude velký finanční kapitál ze strany kupujících (firmy, cizinci, dědictví v rodině, apod.), tudíž i přes zdražování úvěrů bude ve velkých městech stále velké množství kupujících. Malé obce a chudší kraje nemají tak vysoký kapitál ze strany kupujících. V chudších oblastech je vždy vyšší nezaměstnanost, větší počet sociálně vyloučených skupin, nižší finanční gramotnost mezi obyvateli, apod. Všechny tyto aspekty zapříčiní to, že pokud někde kupujícím začnou docházet finance, prvně se tento stav dotkne právě menších obcí a chudých krajů. Jestliže zvyšující se úrokové sazby zapříčiní pokles poptávky, tudíž pokles cen nemovitostí, pak velkých měst se tento dopad dotkne úplně naposledy. V chudších lokalitách si lidé jako první nebudou moci finančně vlastní bydlení dovolit. Ano, je pravdou, že stejný problém se týká i nemalé skupiny kupujících ve velkých městech, nicméně ve velkých městech si svou cenu nemovitosti udrží ze dvou hlavních důvodů. Jak jsem již zmínila výše, je zde stále velké zastoupení kapitálu, a druhým důvodem je skutečnost, že do velkých měst neustále proudí obrovské množství lidí (kvůli práci, studiu, apod.). A ti samozřejmě musí někde bydlet. A protože na koupi finančně nadosáhnou, jsou nuceni řešit bydlení formou pronájmu. Poptávka po pronájmu bude o to více sílit, o co budou dražší úvěry. Z tohoto důvodu má koupě nemovitosti ve velkých městech za vysokou cenu a dražší půjčené peníze stále velký potenciál.

Rostou-li ceny nemovitostí, rostou ve velkých městech jako první a rychleji. V chudších oblastech rostou mnohem pomaleji a úplně naposled. Klesají-li na realitním trhu ceny nemovitostí, pak klesají jako první a nejrychleji právě v malých obcích a chudších lokalitách. I přes vysokou cenu a vysokou úrokovou sazbu neuděláte špatně, pokud koupíte nemovitost ve velkém městě. V malé obci v chudším kraji bych doporučovala případnou koupi individuálně posoudit a k nákupu v současné chvíli přistoupit s velkým rozmyslem.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka