Články | Jak správně ošetřit předání majetku

Jak správně ošetřit předání majetku

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jak správně ošetřit předání majetku
18 června, 2023

Jak správně ošetřit předání majetku

Jak v roli pronajímatelů, tak i v roli prodávajících, se ocitnete v situaci, kdy je potřeba přenechat majetek druhé straně, a to ať už natrvalo (u prodeje), nebo na dočasnou dobu (u pronájmu).

Cílem všech stran, tzn. nejen prodávajících a pronajímatelů, ale i nájemníků a kupujících, by mělo být bezproblémové předání/převzetí majetku a vybavení. V zájmu všech zúčastněných by měla být možnost dostatečným způsobem prokázat stav majetku ke dni převzetí / předání. Ač se může na první dojem zdát, že v ohrožení je u pronájmu hlavně pronajímatel, který dává „všanc“ nájemníkovi svůj majetek, a u prodeje hlavně kupující, který může natrvalo převzít něco, co není funkční, jistou míru rizika nese i nájemník a prodávající.

Při nesprávném, neúplném a nepřesném ošetření předmětu předání mohou riskovat všichni. Pronajímatel samozřejmě přenechává k dispozici kompletně svůj majetek, do kterého investoval. Z logiky věci by mu nemělo být jedno, v jakém stavu nemovitost poskytne nájemníkovi a v jakém stavu mu ji nájemník při zpětném předání vrátí. Na druhou stranu i nájemník je správným předáním a převzetím majetku chráněn. V případě, kdy by nájemníka pronajímatel neprávem nařkl, že v nemovitosti něco zničil, či dokonce odcizil, má nájemník správně sepsaným předávacím protokolem důkazní materiál.

Stejně tak u prodeje může kupující neprávem nařknout prodávajícího, že mu prodávající předal nemovitost celou, či z části nefunkční, poničenou, nebo bez vybavení, které však při předání/převzetí skutečně v nemovitosti bylo, a bylo funkční.

Každá ze stran nese riziko, a proto by mělo být předání nemovitosti dávána minimálně stejná váha, jako obsahu kupní a nájemní smlouvy. Předání a převzetí nemovitosti by se nemělo obejít nejen bez předávacího protokolu, kam se zapisují stavy měřidel energií, počty předaných klíčů a většinou jednoduchá věta ve smyslu, že oběma stranám je znám stav nemovitosti a vybavení, a v tomto stavu ji bez výhrad přebírají, ale též pokud možno podrobné fotografie, a naprosto jednoznačným průkazním materiálem je virtuální prohlídka, pomocí které si lze vizuálně přiblížit i detaily v nemovitosti. Samozřejmě funkčnost nemovitosti a vybavení není z fotografií, ani z virtuální prohlídky zřejmá. Je tedy nutné funkčnost prokázat na místě při aktu předání a sepsat o ní jednoznačný závěr. I přes to, že nelze pokrýt všechna rizika, je důležité snažit se jich eliminovat co nejvíce, a jak jinak, než tím, že co je psáno, je dáno.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka