Články | Jak se stane při prodeji ze stavebního pozemku nestavební?

Jak se stane při prodeji ze stavebního pozemku nestavební?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jak se stane při prodeji ze stavebního pozemku nestavební?
14 července, 2019

Jak se stane při prodeji ze stavebního pozemku nestavební?

Základním parametrem rozhodujícím o ceně pozemku je jeho opravdová využitelnost. Pozor na tu domněnku, že se automaticky jedná o stavební pozemek, pokud jsou k hranici pozemku dovedeny inženýrské sítě (elektřina, vodovod, kanalizace). Ačkoli se může jednat o zcela tzv. „zasíťovaný“ pozemek, nemusí se nutně jednat o pozemek stavební.

Aktuální územní plán obce jasně definuje, pro jaký účel může být pozemek využit. Zda se jedná o možnost výstavby rodinného domu k trvalému bydlení, nebo pouze o výstavbu rekreačního objektu s číslem evidenčním (chata, chalupa, atd.). Můžeme se setkat dokonce i s tím, že na něm nelze stavět vůbec (např. nutné využití pouze pro pastvu, sad, atd.). Čím lze pozemek zastavět je hlavní faktor, jež určuje cenu. Nicméně neměli bychom opomíjet ani další dva důležité fakty.

Jedním z nich je problematika věcných břemen a ochranných pásem. I přes skutečnost, že jsou na hranici pozemku všechny inženýrské sítě, pod zemí se může skrývat překvapení. A zpravidla se nejedná o překvapení pozitivní. Před zahájením prodeje je nutné, aby majitel/realitní makléř ověřil existenci sítí. Obnáší to obeslání všech správců sítí s žádostí o vyjádření, zda zamýšlená výstavba není v rozporu s jejich sítěmi a tím, kde v zemi jsou přesně vedeny. Jak zjistit, které subjekty je nutné požádat o vyjádření k existenci sítí? Dříve se tyto skutečnosti zjišťovaly na stavebních úřadech, což v dnešní době je platné stále, nicméně čím dál častěji se v praxi setkávám s tím, že stavební úřady nemají aktuální a kompletní informace. Je tedy lepší v dnešní době využít k tomu určené portály, prostřednictvím kterých zjistíte nejen „dotčené správce sítí“, ale také pomocí takového portálu můžete rovnou automaticky vygenerovat/odeslat žádosti o vyjádření. Žádosti o vyjádření se zasílají buď elektronicky, nebo fyzicky poštou (dle požadavku jednotlivých subjektů). V rámci těchto vyjádření by vám správci sítí měli sdělit i případné dodržení ochranných pásem, pokud se k daným sítím nějaká vztahují. V těchto případech. Je-li nutné dodržet na pozemku nějaké ochranné pásmo, velmi bude záležet na rozsahu a lokaci ochranného pásma. V neposlední řadě pak hraje roli i velikost a tvar pozemku.

Druhým faktem, který může ze stavebního pozemku učinit pozemek nestavební, jsou požadavky regulačního plánu a stavebního úřadu. Pro výstavbu rodinného domu je nutné dodržet určitá pravidla. Projdeme-li úspěšně územním plánem, ve kterém zjistíme možnost výstavby rodinného domu spolu s maximální zastavitelností pozemku, a zjistíme-li absenci věcných břemen a ochranných pásem, můžeme narazit ještě na požadavky typu „uliční čára“, „odstupové vzdálenosti“, apod. Zde je nutné si uvědomit, jaký tvar pozemku máme, jakou zastavěnou plochu uvažujeme, a zda a jak daleko stojí od hranice našeho pozemku stavby našich budoucích sousedů. Je-li stavební pozemek atypického tvaru (např. zkosená trojúhelníková dispozice) a/a nebo má menší velikost, je nutné důsledně zjistit požadavky na výstavbu. Přesně z těchto důvodů můžete dojít k nemilému zjištění, že ačkoli je pozemek stavební, z praktického hlediska na něm může kupující následně postavit tak maximálně např. jen kůlnu 2x3m. A pozor na rozčíleného kupujícího, kterému jste vy, nebo váš makléř bez zjištění těchto věcí s tvrzením, že nic není problém, pozemek prodali.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka