Články | Jak pronajmout byt či dům

Jak pronajmout byt či dům

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jak pronajmout byt či dům
16 srpna, 2020

Jak pronajmout byt či dům

Jak sehnat solidního nájemníka

Lze to. Je jasné, že do lidí nevidíte, avšak existují určité nástroje/mechanismy, jak o uchazeči o váš pronájem zjistit co nejvíce informací, a to takových, které jsou indiciemi pro to, jak bude nebo nebude spolehlivý, seriózní, pravidelně platící, bezproblémový, atd. Nebojte se zeptat na zaměstnání, co dělá, jak dlouho, kdo je zaměstnavatel (nebojte se telefonátem zaměstnavateli ověřit pravdivost poskytnutých informací), na jak dlouho nájem chce, zda je kuřák/nekuřák, zda má domácí mazlíčky a jaké. Snažte se všímat si i vzhledu, řeči těla, apod.

Jak na nájemní smlouvu

V případě pronajímání dbejte na nájemní smlouvu, pravidelně ji aktualizujte, a nebojte se do ní specifikovat a jasně vymezit užívání vaší nemovitosti. Spolu s tím by v nájemní smlouvě mělo být řešeno a jasně formulováno, co se bude dít, poruší-li nájemník vzájemně odsouhlasené (podepsané) nájemní podmínky.

Vybavený či nevybavený

Máte-li nemovitost bez vybavení a plánujete-li ji vybavit, myslete na to, že spousta lidí se neumí chovat k vlastním věcem dobře, natož k těm, které jejich nejsou. Tím neříkám, abyste vybavili byt nábytkem z bazarů, který pamatovali ještě vaše praprarodiče, ale průměrný nábytek stačí. Rozhodně neinvestujte do drahého vybavení a drahých spotřebičů!

Výpověď nájemníkovi

Jako pronajímatelé nemusíte u výpovědi z nájmu v případě nesouhlasu nájemce s vystěhováním žádat o přivolení soudu ani shánět náhradní bydlení či ubytování pro své nájemníky. Je nutné uvést ve výpovědi důvod a také to, že nájemce má možnost podat návrh k soudu, aby přezkoumal, zda byla výpověď oprávněná. V případě zvlášť závažném porušení povinností nájemce máte možnost vypovědět nájemní smlouvu okamžitě bez výpovědní doby. V tomto případě má nájemce měsíc na vyklizení bytu.

Cena za pronájem

Výše ceny za pronájem musí být adekvátní stavu nemovitosti a lokalitě. Zároveň si promyslete, zda je pro vás výhodnější pronajímat danou nemovitost jako celek, či např. jednotlivé pokoje. Obojí má své výhody i úskalí. Cena tržního nájemného se v čase mění, a proto se neustále zajímejte, jak se ceny pronájmů pohybují. Setrvat se stejnou výší nájemného po dobu např. 10 let může pro vás znamenat zbytečně generovanou ztrátu (pokud se ceny nájmů mezi tím zvýšily), nebo budete často a zbytečně řešit velkou fluktuaci nájemníků (pokud se ceny nájmů mezi tím snížily, a proto odcházejí nájemníci za úspornější variantou). Ohledně stanovení správné výše nájemného sledujte konkurenční nabídky v daném čase, kdy máte nemovitost volnou a potřebujete ji obsadit. Nicméně toto srovnání si alespoň 1x ročně udělejte i když máte nemovitost aktuálně obsazenou. Spolu s tím doporučuji čas od času propočítat a porovnat výši vygenerovaného příjmu z pronájmu a cenu, kterou jste schopni v daný čas vygenerovat jednorázově prodejem. Je možné, že trh se bude nacházet v daný moment v takové fázi, že z prodeje získáte takový finanční obnos, který byste pronajímáním nevygenerovali ani v případě, že budete pronajímat o „X“ let déle, než jste původně zamýšleli. Zároveň je potřeba mít neustále na paměti, zda a do jaké míry vám pronajímání světí ty prostředky, které jste očekávali na začátku.

Kauce ano, či ne, a v jaké výši

Kauce rozhodně ano a vždy! I když nemáte nemovitost vybavenou, dluh za energie vám může nájemník zanechat vždycky. Zároveň tím předejdete i situaci, že vám nájemník odejde jen tak ze dne na den, protože máte uschované jeho peníze, které zajisté bude chtít vrátit. Nehledě na to, že zničit lze i pevné součásti nemovitosti (kuchyňská linka, sanita, atd.). Pro tyto a i další případy kauce přesně slouží. Máte nemovitost vybavenou? Důležité je umět si reálně zhodnotit, jak vybavená je. U průměrně vybavených nemovitostí určitě neuspějete s více než jednou kaucí. Standardní kauce je ve výši jednoho nájemného. U nadstandardně zrekonstruovaných a vybavených nemovitostí si můžete dovolit požadovat kauci vyšší, např. ve výši dvou či tří nájmů. Důležité však je umět rozpoznat, kde je hranice standardu a nadstandardu, a to očima zájemců, nikoli na základě vašeho subjektivního dojmu.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka