Články | Jak nejlépe prodat nebytový prostor?

Jak nejlépe prodat nebytový prostor?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jak nejlépe prodat nebytový prostor?
22 prosince, 2018

Jak nejlépe prodat nebytový prostor?

Každý nebytový prostor byl, nebo je využíván určitým způsobem. Některé nebytové prostory sloužily jako sklady, jiné jako kanceláře, prodejny, provozovny určitých služeb, a některé v podobě nevyužívaných suterénů se sklepy a dalšími společnými prostory jednoduše zely prázdnotou. Základem úspěšného prodeje nebytového prostoru je schopnost vidět jeho potenciál v souvztažnosti na danou lokalitu. Jednoduše řečeno – to, že sloužil k určitému účelu, neznamená, že nemůže sloužit v budoucnu k účelu zcela odlišnému. Proč na toto upozorňuji?

Primárně možnosti a varianty, jak lze s prostorem naložit, vytváří základ úspěšného prodeje nebytového prostoru. Avšak ne každý poptávající tyto možnosti „vidí“. Prodej nebytového prostoru je proto vhodné podpořit různými návrhy a variantami, co by bylo možné v daném prostoru provozovat, jak jej využít, předělat, upravit, apod., aby samotná škála zájemců o koupi byla co nejširší. Zvyšujete tím úspěšnost prodeje jak po stránce časové, tak i po stránce finanční. Čím širší „portfolio“ možností, tím větší „záběr“ potenciálních kupujících. Různé možnosti využití často sami kupující nevidí, a proto není od věci jim napovědět a svým způsobem rozšířit „obzory“, jak lze s prostorem „pracovat“.

Ať už je nebytový prostor nový nebo po rekonstrukci, či teprve na své obnovení čeká, až na velmi specifické případy jej lze zpravidla využít k více účelům. Rozhodně není nutné vytvářet a „utrácet“ za vypracování x vizualizací s několika možnými návrhy od architekta. To by se vám vzhledem k poměru prodejní ceny nemovitosti a ceny za jeho služby nemuselo ani vyplatit. Mnohdy stačí se „pouze“ zamyslet nad tím, co je v okolí (jaké provozy, firmy, atd.), jaká je dopravní dostupnost, vzdálenost na hlavní silnice či nájezdy na dálnice, přístup pro vjezd a v neposlední řadě také příslušenství a prostor kolem objektu (v případě vybudování např. kadeřnického salonu by měli mít možnost zákazníci také zaparkovat, apod.). Nejde tedy zpravidla jen o prostor samotný, ale také o možnosti kolem něj.  Je to, jako byste vybudovali hotel bez parkoviště.

Úspěšnému prodeji lze jít často naproti i investicí, která prodeji předchází. Často dělí neúspěšný prodej od úspěšného např. přikoupení pozemku od obce, aby se u objektu dalo parkovat, apod. Podmínkou každé takové investice však nutně musí být předchozí důsledné promyšlení a zjištění, zda se investice vyplatí. Ne jeden prodávající tímto způsobem pouze navýšil své náklady, ale očekávané ovoce v podobě vyšší atraktivnosti objektu, mu daná investice nepřinesla. Každé takové rozhodnutí a možnosti, co a jak s objektem učinit, jak jej zatraktivnit a zda to vůbec lze, doporučuji prodiskutovat se zkušenými prodejci nemovitostí, potažmo ideálně v kombinaci se stavaři a architekty. I jednoduchá konzultace může často napovědět, jakým směrem je nejvhodnější se v rámci prodeje ubírat.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka