Články | Jak bez rizik předat či převzít prodanou nemovitost?

Jak bez rizik předat či převzít prodanou nemovitost?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Jak bez rizik předat či převzít prodanou nemovitost?
17 června, 2018

Jak bez rizik předat či převzít prodanou nemovitost?

Často podceňovaný poslední krok v rámci převodu nemovitosti se může vymstít, a to oběma stranám. K čemu v praxi dochází a jak nejlépe předejít případným problémům a komplikacím?

K zanedbání předání nemovitosti by nemělo dojít jak se strany prodávajícího, tak ani ze strany kupujícího. Při nedůsledném předání nemovitosti mohou prodávajícího následně překvapit požadavky kupujícího na náhradu škody, že něco v nemovitosti nefunguje, nebo není tak, jak by mělo být. Kupujícího mohou tyto záležitost překvapit taktéž, avšak z druhého úhlu pohledu – „na oko“ fungující nemovitost ve skutečnosti nefunguje tak, jak by měla.

Jak by mělo souhrnně probíhat předání nemovitosti?

Rozhodně by se předání nemovitosti měly zúčastnit ty strany, jichž se předání týká, popřípadě oficiálně zplnomocněná osoba na základě plné moci (žádné: „Nemám čas, tak vám tam posílám Jeníka. On klíče převezme/předá“). Součástí předání/převzetí nemovitosti by měl být předávací protokol, ze kterého bude patrné, kdo, komu a co předává. S těmito informacemi by měl být na protokolu i prostor pro zapsání aktuálních stavů všech měřidel (vody, tepla, plynu, elektriky, apod.) a rovněž i prostor pro zapsání počtu a typů všech předávaných klíčů od nemovitosti a příslušenství k ní.

Máte vyplněním předávacího protokolu splněno?

Po administrativní stránce určitě. Ale stačí to? Ať už se na vás bude druhá strana koukat jakkoli a třeba si i klepat na čelo, nebo se bude tvářit dotčeně, vyzkoušejte si vše, co má fungovat. Pusťte vodu, studenou i teplou, zapněte sporák, troubu, digestoř, vyzkoušejte otevřít okna, balkonové dveře, všechny předávané klíče vyzkoušejte přímo na místě v zámcích. A udělejte tyto kroky, ať už jste předávající, nebo přebírající. I když vám druhá strana řekne: „To je dobrý“ a bude mít tendenci nad tím jen mávnout rukou. Od věci není ani pořízení základní fotodokumentace nemovitosti v den předání. Již mnoho prodávajících i kupujících si v praxi následně vyčítalo, že předání nemovitosti nevěnovali dostatečnou pozornost a důslednost.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka