Články | Exekuce na budoucí běžné výživné

Exekuce na budoucí běžné výživné

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Exekuce na budoucí běžné výživné
5 července, 2020

Exekuce na budoucí běžné výživné

Nacházíte se v situaci, kdy máte exekuci na nemovitosti, a i přes to, že jste zaplatili jak dluh, tak i náklady na exekuční řízení, stále vám exekutor odmítá exekuci z katastru nemovitostí vymazat? Jak je to možné?

Nejčastěji se s takovou situací můžete setkat v případě dluhu na výživném. U tohoto typu dluhu má exekutorský úřad pravomoc uplatňovat tzv. exekuci na budoucí běžné výživné. Z jakého titulu může exekutor tuto pravomoc využít?

Důvod je jednoduchý. Rodič, který má dítě v péči, chce mít aspoň trochu jistoty, že od jednorázového uhrazení celého dluhu, bude nadále výživné hrazeno již pravidelně a včas. Exekutor tak může dát svolení k výmazu exekuce až po několika měsících, kdy druhý rodič řádně a včas výživné hradí. Bohužel mně samotné praxe ukázala, že exekutorský úřad nebyl schopen, nebo možná nechtěl sdělit předem lhůtu, po kterou je nutné výživné řádně hradit, aby exekuci vymazal. V případě, kdy majitel nemovitosti potřebuje nemovitost prodat, je bohužel blokovaný i přes to, že aktuálně nic nedluží. Nicméně i přes to existuje alternativní řešení.

Jestliže potřebujete svou nemovitost prodat, musí s tím souhlasit i rodič dítěte, který podal návrh na exekuci. Jak však docílit souhlasu a kor v případech, kdy spolu bývalí partneři nejsou schopni vůbec komunikovat?

Budu se opakovat, ale všechno je o komunikaci a o hledání způsobů, jak situaci vyřešit tak, aby byly obě strany spokojené. Je dobré mít „k ruce“ zkušeného objektivního prostředníka, který pomůže s vyjednáním dohody. A pokud je znalý problematiky, dost možná ho napadne něco, na co přece jen přistoupí obě strany.

Proč by rodič starající se o dítě měl povolit výmaz exekuce a souhlasit s prodejem nemovitosti, když má bývalého partnera díky exekuci v šachu? Může samozřejmě exekuci ponechat a doufat, že pár měsíců bude druhý rodič dítěte platit řádně a včas. Anebo se můžou dohodnout, že z prodejní ceny nemovitosti bude pečujícímu rodiči vyplaceno výživné jednorázově například na dva roky dopředu. Výživné hrazené dopředu by se mělo vyplatit na účet rodiče pečujícího o dítě přímo z advokátní, notářské, či bankovní úschovy, kde bude uschovaná celá kupní (prodejní) cena. A majitel nemovitosti by měl mít zároveň úředně ověřené prohlášení od druhé strany, že nebude uplatňován nárok na výživné po určitou dobu z důvodu jeho zaplacení dopředu.

U spousty na první pohled neřešitelných situací může přece jen existovat alternativní řešení. A to, že nenapadne vás, neznamená, že nemůže napadnout někoho jiného.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka