Články | Exekuce na budoucí běžné výživné? I tu lze řešit...

Exekuce na budoucí běžné výživné? I tu lze řešit…

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Exekuce na budoucí běžné výživné? I tu lze řešit…
8 dubna, 2018

Exekuce na budoucí běžné výživné? I tu lze řešit...

Exekuce na nemovitostech začínají být v současné společnosti čím dál častějším jevem. S exekucemi na nemovitosti nemůže vlastník s nemovitostí libovolně nakládat. První fází, když už se nezabránilo zapsání exekucí v katastru nemovitostí, je splacení všech exekucí, tzn. jak dlužných částek věřitelům prostřednictvím vykonávajícího exekutora, tak i částku, kterou si daný exekutor vyčíslí jako své náklady a odměnu za exekuční řízení. Většina exekucí po úhradě dlužných částek zaniká a z katastru nemovitostí je exekutoři nechají vymazat. Existuje však určitý typ exekuce, který trvá dál i přes to, že veškeré dosavadní dluhy včetně nákladů vyčíslených exekutorem byly zaplaceny. Takovým typem exekuce je exekuce na budoucí výživné.

Důvodem exekuce na budoucí výživné je zajištění řádného placení běžného výživného i do budoucna. Po doplacení aktuálního dluhu tedy exekuce trvá dál a exekutor na katastru exekuci nenechá vymazat. Neznamená to, že tato situace není neřešitelná. Nastávají dvě možnosti.

První možností je obrnit se trpělivostí a po určitou dobu (cca 6 měsíců) pravidelně, včas a striktně dodržovat platby výživného. Žádná platba se nesmí zpozdit, byť jen o jediný den. Nesmí přijít v nižší částce, byť jen o jednu korunu. Po řádném a včasném placení může vlastník nemovitosti podat žádost o zrušení exekuce z důvodu řádného placení – pokud vše dodržuje, nemůže být v nakládání se svým majetkem omezován po celé dětství svého potomka. Tento krok se tedy řeší soudní cestou. Bude stát mnohem více času, trpělivosti a celý proces bude velmi zdlouhavý.

Druhou možností je dohoda s druhým rodičem, který je zpravidla navrhovatelem exekuce. Tedy ten, kdo exekuci na druhého rodiče svého dítěte, podal. Navrhovatel exekuce může podat návrh na její zastavení, dohodnou-li se tak obě strany. Tato dohoda však bývá ve většině případech tím nejtěžším. Jednak zde ve většině případech figurují historické křivdy a panuje nedůvěra, ale především rodič dítěte, který jej má v péči, nemá záruku opětovné vymahatelnosti výživného, přestal-li by druhý rodič po podání návrhu na zastavení exekuce opět platit a nemovitost by mezi tím prodal. Ačkoli se může zdát popsaná situace jako patová, lze vymyslet řešení, se kterým by obě strany souhlasily bez toho, aby byl kdokoli v ohrožení. V praxi jsme s jedním vlastníkem nemovitosti, kterého se týkal přesně tento případ, navrhli druhému rodiči výplatu výživného na dítě na dva roky dopředu při prodeji nemovitosti přímo z úschovy od advokáta v rámci převodu vlastnického práva. S tímto řešením souhlasil jak rodič neplatící výživné, tak i rodič, které výživné vymáhal. Vlastník nemovitosti tak získal novou šanci vymanit se z koloběhu dluhů a začít znovu s tím, že výživné dva další roky nemusel platit, neboť ho měl „předplacené“. A rodič, který řadu měsíců, resp. let, čekal na peníze pro dítě, získal nejen aktuálně dlužné výživné, ale i výživné dopředu na 2 roky, a s tím alespoň po tuto dobu klid a možnost dítěti dopřát to, co potřebovalo.

Všechny kroky a sled veškerých úkonů, podpisů smluv, vyplácení dlužných částek, vymazávání exekucí, apod. musí být samozřejmě důkladně promyšlené, písemnou formou dohodnuté a řešené ve správný čas a správné chronologii.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka