Lze darovanou nemovitost vrátit?
12 května, 2019
Kupující s hypotékou větší jistotou pro prodávajícího?
26 května, 2019

Přijímáte-li nemovitost darem, ještě před samotným procesem darování byste měli vědět, v jakém stavu nemovitost je. Zároveň by v darovací smlouvě měly být sepsány i veškeré podmínky darování včetně toho, kdo a v jakém rozsahu bude řešit údržbu nemovitosti, kdo bude hradit vzniklé/potřebné náklady na provoz/opravy/rekonstrukci, a kdo a jak bude oprávněn nemovitost užívat. Když už tento první krok máte za sebou, co vás čeká dál?

  1. Daně

Darovací daň v současné době již neexistuje. Darovaný majetek spadá do tzv. „ostatních příjmů“ a její výše je u fyzických osob 15%. Splňujete-li však podmínku, že jste příbuzní v hlavní či vedlejší linii, nebo osoby, které žijí s dárcem ve společné domácnosti po dobu delší, než 1 rok, jste od daně osvobození.

Daň z nabytí nemovité věci byste také neměli hradit, jste-li osvobozeni od daně z příjmu. Avšak pokud má dar vyšší hodnotu než 5mil. Kč, máte povinnost správci daně oznámit výši příjmu, kdy příjem vznikl, za jakých okolností a kdy došlo k nabytí. Toto je obdarovaný povinen finančnímu úřadu sepsat.

Daň z nemovitosti budete hradit jako vlastník nemovitosti každý rok (zpravidla na jaře). První úhradě však předchází podání daňového přiznání k dani z nemovitosti, které jste povinni podat do konce ledna. Poté vám bude každý rok daň z nemovitosti vyměřována již automaticky. Daňové přiznání tedy podáváte jen 1x na začátku, kdy jste se stali majiteli nemovitosti.

  1. Pojištění

Další krok, který byste rozhodně neměli podcenit, je pojištění nemovitosti a domácnosti. Ať už do té doby byla, nebo nebyla nemovitost pojištěna, rozhodně pojištění buď nově zřiďte, nebo jej minimálně aktualizujte. Pojištění může být x-let zastaralé a tedy nedostačující. Stejně tak pojištění domácnosti. Ať už v nemovitosti budete bydlet jen vy, nebo zde bude bydlet zatím dárce sám, či budete bydlet dohromady, i pojištění domácnosti vyřešte. Nejde jen o stávající vybavení, které není pevně spjaté s nemovitostí, ale také o podlahy, dlažbu, obklady, sanitu, kuchyňskou linku, atd… Toto vybavení, stane-li se s ním něco, není zanedbatelnou finanční položkou, pokud by došlo k jeho zničení, odcizení, atd.

  1. Užívání

Užívání nemovitosti může být v případě nabytí darem specifickou věcí. Z darovací smlouvy by mělo být jasné, kdo, jak a v jakém rozsahu může nemovitost užívat, a jak je rozdělena fyzicky i finančně její údržba. Nezapomínejte však, že za stav nemovitosti jste zodpovědní vždy vy jakožto vlastníci. Zde bych primárně chtěla upozornit na objekty, které zůstanou např. neobydlené a budou chátrat. Majitel je vždy povinen zajistit nemovitost tak, aby nedošlo k obecnému ohrožení lidí, či poškození majetku ostatních lidí v sousedství (takový kus větrem utrhnuté střechy může nadělat „paseku“).

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka