Články | Dostali jste nemovitost darem? Co vás čeká?

Dostali jste nemovitost darem? Co vás čeká?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Dostali jste nemovitost darem? Co vás čeká?
19 května, 2019

Dostali jste nemovitost darem? Co vás čeká?

Přijímáte-li nemovitost darem, ještě před samotným procesem darování byste měli vědět, v jakém stavu nemovitost je. Zároveň by v darovací smlouvě měly být sepsány i veškeré podmínky darování včetně toho, kdo a v jakém rozsahu bude řešit údržbu nemovitosti, kdo bude hradit vzniklé/potřebné náklady na provoz/opravy/rekonstrukci, a kdo a jak bude oprávněn nemovitost užívat. Když už tento první krok máte za sebou, co vás čeká dál?

Daně

Darovací daň v současné době již neexistuje. Darovaný majetek spadá do tzv. „ostatních příjmů“ a její výše je u fyzických osob 15%. Splňujete-li však podmínku, že jste příbuzní v hlavní či vedlejší linii, nebo osoby, které žijí s dárcem ve společné domácnosti po dobu delší, než 1 rok, jste od daně osvobození.

Daň z nabytí nemovité věci byste také neměli hradit, jste-li osvobozeni od daně z příjmu. Avšak pokud má dar vyšší hodnotu než 5mil. Kč, máte povinnost správci daně oznámit výši příjmu, kdy příjem vznikl, za jakých okolností a kdy došlo k nabytí. Toto je obdarovaný povinen finančnímu úřadu sepsat.

Daň z nemovitosti budete hradit jako vlastník nemovitosti každý rok (zpravidla na jaře). První úhradě však předchází podání daňového přiznání k dani z nemovitosti, které jste povinni podat do konce ledna. Poté vám bude každý rok daň z nemovitosti vyměřována již automaticky. Daňové přiznání tedy podáváte jen 1x na začátku, kdy jste se stali majiteli nemovitosti.

Pojištění

Další krok, který byste rozhodně neměli podcenit, je pojištění nemovitosti a domácnosti. Ať už do té doby byla, nebo nebyla nemovitost pojištěna, rozhodně pojištění buď nově zřiďte, nebo jej minimálně aktualizujte. Pojištění může být x-let zastaralé a tedy nedostačující. Stejně tak pojištění domácnosti. Ať už v nemovitosti budete bydlet jen vy, nebo zde bude bydlet zatím dárce sám, či budete bydlet dohromady, i pojištění domácnosti vyřešte. Nejde jen o stávající vybavení, které není pevně spjaté s nemovitostí, ale také o podlahy, dlažbu, obklady, sanitu, kuchyňskou linku, atd… Toto vybavení, stane-li se s ním něco, není zanedbatelnou finanční položkou, pokud by došlo k jeho zničení, odcizení, atd.

Užívání

Užívání nemovitosti může být v případě nabytí darem specifickou věcí. Z darovací smlouvy by mělo být jasné, kdo, jak a v jakém rozsahu může nemovitost užívat, a jak je rozdělena fyzicky i finančně její údržba. Nezapomínejte však, že za stav nemovitosti jste zodpovědní vždy vy jakožto vlastníci. Zde bych primárně chtěla upozornit na objekty, které zůstanou např. neobydlené a budou chátrat. Majitel je vždy povinen zajistit nemovitost tak, aby nedošlo k obecnému ohrožení lidí, či poškození majetku ostatních lidí v sousedství (takový kus větrem utrhnuté střechy může nadělat „paseku“).

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka