Články | Digitalizace katastrálních map

Digitalizace katastrálních map

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Digitalizace katastrálních map
27 června, 2021

Digitalizace katastrálních map

Od roku 1994 se začaly digitalizovat listy vlastnictví na katastrálním úřadu, které do té doby existovaly pouze v listinné podobě. Od digitalizace listů vlastnictví se postupně od roku 2008 digitalizují i katastrální mapy.

V případě katastrálních map se jedná o časově a procesně náročnější proces. Ten obnáší práci pracovníků katastrálního úřadu v terénu (zaměřování a mapování terénu), kdy se aktuálně zjištěné informace přenášejí z terénu do kanceláří a dále se zpracovávají.

V průběhu digitalizace katastrálních map bylo nově zakreslených na x milionů parcel, jež nebyly graficky zobrazeny. Jednalo se převážně o zemědělské pozemky, lesy, louky, apod. Ty byly nově v katastru zaevidovány spolu se skutečnými aktuálními vlastníky. Revize katastru spočívá v porovnávání leteckých snímků (ortofoto mapa) s katastrálními mapami. Tím se zjišťují rozdíly například u hranic pozemků, či v zastavěných plochách nemovitostí (přístavby, atd.).

Dříve byly mapy jen překreslovány a doplňovány o změny (ručně), čímž docházelo k nesprávné a vzhledem k pracnosti hlavně k nepravidelné aktualizaci. Mapováním se začalo především ve větších městech a obcích, a proto se nyní pokračuje dále primárně ve venkovských oblastech. Cílem digitalizace je zpřesnění hranic pozemků tak, aby měl každý vlastník správně určenou hranici pozemku, stejně jako jeho výměru. Důvodem jsou i daňové aspekty. I přes to, že se v případě daně z nemovitosti jedná o relativně nízké částky, nikdo nechce platit zbytečně moc za čtvereční metry, které nejsou jeho. Dalším důvodem je samozřejmě i cena nemovitosti při jejím prodeji. Někdy i pár metrů plochy mohou znamenat nemalý finanční rozdíl.

V praxi se vlastník pozemku dozví o jeho zpřesnění tím, že obdrží výzvu od Katastrálního úřadu, který jej vyzve k tomu, aby byl skutečný stav pozemku/nemovitosti uveden v souladu se stavem vyznačeným v katastru nemovitostí. To obnáší pořízení nového geometrického plánu geodetem.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka