Články | Dědická daň, aneb jak to vlastně je?

Dědická daň, aneb jak to vlastně je?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Dědická daň, aneb jak to vlastně je?
10 února, 2019

Dědická daň, aneb jak to vlastně je?

Historicky zažitý pojem „dědická daň“, který ze zvyku při dědictví stále lidé hojně používají, od roku 2014 oficiálně neexistuje. Daň, kterou je povinen dědic zaplatit (nespadá-li do skupiny příbuzných, kteří jsou ze zákona osvobozeni), je „daň z příjmů“. Touto daní se jako dědicové zabýváte až ve chvíli, kdy chcete zděděnou nemovitost následně prodat. Pro stanovení, zda budete z prodeje zděděné nemovitosti daň z příjmu platit, či nikoli, platí obdobné podmínky, jako při prodeji nemovitosti, kterou jste získali např. koupí. U zděděné nemovitosti se ale navíc zohledňuje, v jakém příbuzenském vztahu jste se zemřelým byli, a také doba, po kterou nemovitost zemřelý vlastnil.

Od daně z příjmu při prodeji nemovitosti jste osvobozeni např. v těchto případech:

  • prodávanou nemovitost vlastníte déle než 5 let,
  • prodávanou nemovitost vlastníte alespoň 2 roky a zároveň jste v ní 2 roky prokazatelně bydleli,
  • peníze z prodeje nemovitosti použijete do 1 roku na koupi jiné nemovitosti, která bude sloužit pro vaší bytovou potřebu (popř. lze uplatnit i 1 rok zpětně před dědictvím),
  • jste-li v přímé příbuzenské linii, tzn. I. skupina (manžel, manželka, syn, dcera, vnučka, vnuk, otec, matka, babička, děda), zohledňuje se doba, po kterou vlastnil a žil v nemovitosti zemřelý (vlastnil min. 5 let, nebo alespoň 2 roky, po které v nemovitosti bydlel),
  • věnujete-li získané peníze např. na charitu, atd…

Pokud jste zdědili např. jen ½ nemovitosti a nejste v přímé příbuzenské linii, přičemž druhou polovinu jste vlastnili již před smrtí zemřelého a splňujete-li podmínky pro osvobození od daně v případě své ½ (za předpokladu, že nemovitost prodáváte), pak budete při prodeji platit daň z příjmu pouze ze zděděné ½, ze své ½ nikoli.

V případě dědictví tedy obecně dědickou daň neplatíte. Co ale platíte, jsou poplatky notáři, které se odvíjí dle hodnoty předmětu dědictví. Důležité je také vědět, zda předmět dědictví nebyl zahrnut v obchodním majetku zemřelého.

V každém případě doporučuji prokonzultovat vaši konkrétní situaci a příbuzenské vztahy včetně samotného záměru s nemovitostí se zkušeným makléřem, či právníkem. Odvedete-li daň z příjmu zbytečně jen proto, že jste neznali všechny podmínky a možnosti osvobození od daně, zpětné vrácení odvedené daně se realizuje velmi těžce.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka