Články | Daň z nemovitosti - absurdistán v ČR!

Daň z nemovitosti – absurdistán v ČR!

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Daň z nemovitosti – absurdistán v ČR!
21 dubna, 2019

Daň z nemovitosti - absurdistán v ČR!

Daň z nemovitosti, stejně jako daň z nabytí nemovité věci, je nejabsurdnější daní v ČR vůbec. U obou daní dochází k vícenásobnému zdanění peněz, za které si majitelé nemovitost koupili.

Při koupi nemovitosti zaplatí kupující tržní cenu za nemovitost. Kupující s hotovostí uhradí „pouze“ kupní cenu, kupující s hypotečním úvěrem uhradí tržní cenu + úroky bance. Těm, kteří nemají to „štěstí“ mít k dispozici hotovost, se koupě nemovitosti prodražuje od samého začátku o úroky s první měsíční splátkou hypotéky. Ať s úvěrem, nebo bez něj, kupující platí za zakoupenou nemovitost z finančních prostředků získaných z vlastních zdrojů (zpravidla z již zdaněných příjmů – odvedená daň z příjmů ve prospěch finančního úřadu).

Do přibližně třech měsíců čeká kupujícího další platba. Tentokrát se jedná o druhé zdanění. Prostřednictvím již svých zdaněných příjmů uhradí majitel koupené nemovitosti finančnímu úřadu částku ve výši 4% z kupní ceny (daň z nabytí nemovité věci). Jedná se sice o jednorázovou platbu, ale při např. pětimilionové nemovitosti (běžná cena za průměrný byt v Praze), znamená tato částka x násobek průměrných měsíčních platů, kvůli kterým den co den, týden za týdnem a měsíc za měsícem vstává kupující do práce. Zjednodušeným výpočtem 4% z 5mil. => 200.000,- Kč. Kolik je to měsíčních výplat?

Po převodu nemovitosti nastává měsícem lednem čas pro zahájení pravidelného každoročního zdaňování svého vlastního majetku, který byl do té doby již dvakrát zdaněn. V tuto chvíli přecházíme do pravidelné každoroční daně z nemovitosti. Ta sice není ve výši několika platů, ale za to je pravidelným nákladem každý rok, dokud prostě budete již dvakrát zdaněnou nemovitost koupenou svým vlastním úsilím vlastnit. Třetí zdanění je opravdovým výsměchem ze strany státu vůči pracovně aktivním lidem, kteří nečekají, že se o ně stát postará prostřednictvím jakékoli dotace, zprivatizováním městských bytů, a podobných výhod dřívější doby.

Nejmenší výnosnost má právě daň třetí v pořadí (daň z nemovitosti). Výběr malých/drobných částek je jen nepatrným zlomkem příjmu do státní kasy, neboť s výběrem malých částek jsou spojené relativně vysoké náklady – rozesílání složenek, čas úředníků, kteří daň vyměřují, rozesílají a následně kontrolují přijaté platby. U nově podaných daňových přiznání tráví úředníci čas jejich kontrolou, výzvami k jejich opravě, nejsou-li vyplněna správně, atd. Daň z nemovitosti – absurdistán, kterému by mělo být zamezeno.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka