Články | Daň z nemovitosti 2019 - elektronické podání

Daň z nemovitosti 2019 – elektronické podání

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Daň z nemovitosti 2019 – elektronické podání
6 ledna, 2019

Daň z nemovitosti 2019 - elektronické podání

Jedná se o daň hrazenou každý rok, a to vždy na rok dopředu. Majitele nemovitostí automaticky (zpravidla na jaře) obesílá místně příslušný finanční úřad s výzvou k zaplacení daně. Pokud jste v roce 2018 nově nabyli do vlastnictví nemovitost, jak se o vás finanční úřad dozví? Prostřednictvím daňového přiznání k dani z nemovitosti, které jste povinni podat do 31.1.2019. Jak na to?

Parametr, který musíte znát, je podlahová plocha vaší nemovitosti. Daňové přiznání můžete vyplnit na papírový formulář, ale snadnější a lépe kontrolovatelné je elektronické podání. Na stránkách www.adisepo.mfcr.cz si pod elektronickým podáním pro finanční správu naleznete odkaz na příslušný formulář „Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí – od roku 2011 včetně (EPO2)“.  Elektronické podání je velmi intuitivní, kdy postupně vyplňujete jednotlivé sekce. Důležité je dát si pozor na případnou záměnu finančních úřadů. Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává místně příslušnému finančnímu úřadu dle toho, kde se nemovitost nachází. Častou chybou je podání přiznání dle místa trvalého bydliště vlastníka nemovitosti, což může, ale nemusí být totožné s místem stavby.

Na závěr po vyplnění všech údajů jednoduše kliknete na kontrolu chyb a prostřednictvím „protokolu chyb“ zjistíte, zda máte formulář v pořádku vyplněn. Pokud v pořádku vyplněn nebude, automaticky se zobrazí informace o chybách, a zároveň se vám ve formuláři pole s případnými chybami zvýrazní. V tu chvíli budete vědět, na co se zaměřit, kde chybu hledat a opravovat.

Na samotný závěr, kdy je formulář již bez chyb, můžete zvolit dvě varianty podání. Máte-li datovou schránku, tak vás formulář intuitivně navede na jeho odeslání prostřednictvím datové schránky. Pokud datovou schránku nemáte, nic se neděje. Druhou možností je vytištění tzv. E-tiskopisu, který vám formulář po „odeslání“ nabídne. Tento tiskopis stačí pak už jen podepsat a do 5 pracovních dní fyzicky doručit (osobně na podatelnu, doporučeně poštou) na místně příslušný finanční úřad (územní pracoviště).

Termín úhrady samotné daně je do 31.5.2019.

A další roky? Další roky už budete automaticky dostávat na jaře výzvu od finančního úřadu k zaplacení daně. Daňové přiznání již nepodáváte. Opětovně jej budete muset podat v situaci, kdy koupíte např. jinou, nebo další nemovitost, případně pokud z velké části změníte např. rekonstrukcí v podobě přístavby, nástavby, atd. její parametry.

Výhody elektronického podání: rychlost, automatické vypočtení daně dle automaticky nabídnutého koeficientu, který je stanoven pro příslušnou lokalitu, a kontrola správnosti vyplnění údajů.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka