Články | Co se mění od 3.3.2020 pro zájemce o realitní služby?

Co se mění od 3.3.2020 pro zájemce o realitní služby?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Co se mění od 3.3.2020 pro zájemce o realitní služby?
16 února, 2020

Co se mění od 3.3.2020 pro zájemce o realitní služby?

Povinnost realitního makléře:

1. Mít zapsanou vázanou živnost

Na živnostenském rejstříku mít zapsanou vázanou živnost „Realitní zprostředkování“, nebo mít odpovědnou osobu (pokud sám makléř nesplňuje podmínky pro výkon vázané činnosti). Tuto povinnost je nutné splnit do 6 měsíců od účinnosti nového Zákona o realitním zprostředkování č. 39/2020, tzn. do 2.9.2020.

2. Mít uzavřené pojištění odpovědnosti

Povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti minimálně ve výši 1.750.000 Kč pro pojistnou událost a 3.500.000 Kč pro souběh pojistných událostí. A zároveň se spoluúčastí ve výši buď 1%, nebo 5.000 Kč.

3. Mít s klientem uzavřenou smlouvu

Každý realitní makléř je povinen mít na jakoukoli realitní službu s klientem uzavřenou smlouvu s přesně definovanými podmínkami. Tato povinnost nastává s okamžitou platností v den účinnosti, tzn. od 3.3.2020.

Důležité pro zájemce o realitní služby:

Každý spotřebitel má právo požadovat po realitním makléři předložení platného pojištění odpovědnosti. Výhradní (exkluzivní) smlouvu je možné uzavřít maximálně na dobu 6 měsíců – ne déle! Na jakoukoli službu je nutné mít s realitním makléřem uzavřenou smlouvu. Spotřebitel si může vyžádat úschovu kupní ceny u realitní kanceláře, ale takový účet realitní kanceláře musí splňovat parametry zvláštního účtu. Zároveň nesmí realitní makléř přímo nabízet tento typ úschovy kupní ceny. Realitní makléř je oprávněn poskytnout úschovu kupní ceny na účtu realitní kanceláře pouze na přímé vyžádání klienta, jinak může realitní makléř volně nabízet zprostředkování úschovy kupní ceny pouze u advokáta, notáře, nebo banky.

Praktické tipy:

Vázanou živnost u realitního makléře můžete ověřit na živnostenském rejstříku (www.rzp.cz). Pojištění odpovědnosti můžete ověřit u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výběr realitního makléře posuzujte i dle doporučení a referencí jiných klientů, nejen na základě splnění základních parametrů definovaných zákonem. A neméně důležitý je i váš vnitřní pocit z osobního jednání.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka