Články | Co prověřit před rezervací nemovitosti od developera?

Co prověřit před rezervací nemovitosti od developera?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Co prověřit před rezervací nemovitosti od developera?
18 listopadu, 2018

Co prověřit před rezervací nemovitosti od developera?

Líbí se vám projekt bytu, či domu, jehož realizace teprve začne? U developerských projektů rada: počkejte, až bude nemovitost postavená, ať víte, co kupujete, úplně nefunguje. Zájem o koupi novostaveb je enormní, a proto budete-li čekat, může se stát, že na vás žádná nemovitost nezbyde. Nebo si minimálně nebudete moci příliš vybírat. Jak ale docílit alespoň nějaké jistoty, když vybraná nemovitost ještě fyzicky nestojí?

V první řadě sbírejte informace. A to nejen o vybraném projektu jako takovém, ale také o developerovi. Zjistěte si, co je to za firmu, jaké má za sebou zrealizované projekty, zkuste vyhledat recenze a hodnocení kupujících, a od věci není ani „výlet“ s cílem vidět, jak v současné době postavené a již užívané nemovitosti vypadají. A když budete mít štěstí, můžete narazit i na nějakého sdílného majitele nemovitosti, který vám poreferuje, jaký byl průběh a proces výstavby, komunikace a celkový přístup developera.

Neméně důležitým krokem před podpisem rezervační smlouvy je i seznámení se nejen s rezervační smlouvou samotnou, ale také se vzorovou dokumentací smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Mnoho důležitých věcí nebývá zpravidla v rezervačních smlouvách dopředu zmíněno a řešeno, takže následné případné připomínkování až budoucí kupní smlouvy, vám může být k ničemu. Developer vám vaše připomínky nemusí zapracovat, nebo zapracuje jen z části, ale už mu „leží“ na účtu vaše peníze v podobě nevratného rezervačního poplatku, takže ví, že pokud vám nevyhoví, nebudete chtít riskovat případnou ztrátu těchto peněz a budete v koupi s největší pravděpodobností postupovat dál i bez zapracování vašich připomínek. A má vás v „šachu“. Z tohoto hlediska doporučuji odpřipomínkovat si předem i smlouvu o smlouvě budoucí kupní a dát si jí jako přílohu rezervační smlouvy. Manipulační prostor něco si vyjednat a pokrýt rizika máte pouze do chvíle, než pošlete developerovi první platbu (rezervační poplatek).

Je dobré být zároveň obezřetný i u informací, o kterých se často doslýcháte jen ústní formou. Např., že zhotovitel stavby je ta a tak stavební společnost a že případné reklamace jdou za nimi. Nemá-li developer ve smlouvách jasně uvedené, kdo je zhotovitelem stavby a kdo za co ručí, můžete se dostat do situace, kdy si vás při případné reklamaci budou přehazovat jak „horký brambor“. Nebojte se požadovat po developerovi, aby ve smlouvách uvedl, kdo a co na stavbu dodává, za co je kdo zodpovědný, a jak a s kým budou řešené případné reklamace.

Spolu s úschovou, zárukou, apod. není od věci ošetřit si ve smlouvách, že při přepisu vlastnického práva na vás nebudou přecházet dluhy v podobě aktuálně zapsaných věřitelů, kteří developerovi poskytují finance na výstavbu, a že se developer zavazuje případná jím zřízená zástavní práva do určité doby na své náklady vymazat z katastru nemovitostí.

Ačkoli se může zdát, že spousta věcí je zcela jasná a automatická, věřte, že v praxi bývá mnoho na první pohled samozřejmých věcí velmi často opomíjeno. Samozřejmě nečekejte, že po připomínkování budou smlouvy s developerem vyvážené, co do pokut a podobných záležitostí. Nicméně ačkoli nedocílíte skutečnosti, že smlouvy budou spíše ve prospěch váš, nebo alespoň vyvážené, snažte se alespoň určitými kroky minimalizovat rizika.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka