Články | Co není při koupi vidět

Co není při koupi vidět

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Co není při koupi vidět
5 prosince, 2021

Co není při koupi vidět

Koupě nemovitosti není vůbec levný „špás“ a stojí nejen spoustu peněz, ale také čas a energii. A protože již samotná kupní cena není nikterak malá, doporučuji před rezervací věnovat pozornost tomu, co obvykle není na první pohled vidět. Díky tomu dokážete snížit riziko nárůstu nákladů a vaší nespokojenosti po přepisu vlastnických práv, nebo se dle uvažovaných nákladů lépe rozhodnout, zda do koupě půjdete nebo ne.

Pozemek. Na pozemku je toho ze všech nemovitostí k vidění úplně nejméně, a proto je jeho pořízení nejnáročnější. Nejméně věcí k vidění může představovat nejvíce rizik a negativních překvapení pro kupujícího. Na pozemku je obvykle k vidění pouze orná půda, travní porost, či křoviny. V první řadě doporučuji ověřit si nejen zastavitelnost pozemku, ale také to, jaký typ stavby lze na pozemku postavit. Můžete mít jasnou představu o tom, co chcete, ale místní územní plán vám může znemožnit vaši představu zrealizovat. Představíme-li si pozemek, k jehož hranici zatím ještě nejsou dovedeny inženýrské sítě, pak nás musí zajímat, jaké typy sítí a jak daleko od hranice pozemku existují. Důležité jsou i možnosti připojení jednotlivých sítí. I přes to, že má daná obec rozvedenou kanalizaci, neznamená to, že vám povolí se ke kanalizaci napojit. Obec může mít nedostatečnou kapacitu čističky odpadních vod. Stejně tak se v jednotlivých lokalitách mohou velmi výrazně lišit poplatky za připojení na obecní vodovod a kanalizaci. Po právní stránce je nutné mít ověřeno, jestli a jaká věcná břemena, ochranná pásma, biokoridory jsou na pozemku a v jeho okolí. Důležitá je i povodňová mapa a výskyt radonu. Nic z výše uvedených informací není na pozemku zpravidla fyzicky vidět, ale rozhodně je následně můžete velmi silně pocítit ve vaší peněžence a celkové nespokojenosti.

Byt a dům. Zamýšlíte-li koupit byt, či dům, i zde jsou záležitosti, které na první pohled nejsou vidět. Typickým příkladem je stav instalací. Mnohdy jsou buď ve zdech, či v lištách, a elektrické zásuvky zpravidla rovněž nemáte při prohlídce odstrojené, abyste mohli vidět, zda je elektřina ještě v hliníku, či již v mědi. Pokud tyto informace nejsou uvedeny v nabídce nemovitosti a ani při prohlídce nemovitosti neobdržíte žádné podklady, kde by byl napsán stav základních technických parametrů, doporučuji sepsat po prohlídce e-mail s dotazy, a nechat si tyto informace od makléře, či prodávajícího, poslat mailem. To, že vám ústně prodávající strana cokoli řekne, nemá takovou váhu, jako když to budete mít někde napsané. Standardně se technický stav v rezervačních a kupních smlouvách nerozepisuje, proto je důležité mít tyto informace buď ve vytištěné nabídce realitní kanceláře, nebo v nějakém podkladu, či e-mailové komunikaci. Právní záležitosti je možné dobře ověřit, ale neméně důležité je také fungování SVJ a jeho stav (našetřené úspory, zaúvěrovanost, usnášeníschopnost). Zároveň se na prohlídce nacházíte v určitý čas, a proto velmi doporučuji navštívit okolí nemovitosti i v jiné časy (ráno, večer, přes den). Uvidíte sousedy (kor u rodinného domu jsou sousedské vztahy velmi důležité), vyzkoušíte si parkování (u bytových domů ve večerních špičkách, kdy se většina lidí vrací domů z práce), atd.

Mnohým lidem mohou dané záležitosti přijít nepodstatné, ale věřte, že ve finále vám mohou tyto drobnosti žití v nemovitosti nejen prodražit, ale také zkomplikovat, či znepříjemnit.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka