Články | Co je stavební uzávěra?

Co je stavební uzávěra?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Co je stavební uzávěra?
14 srpna, 2022

Co je stavební uzávěra?

Se stavební uzávěrou jsme se setkávali spíše v dřívějších dobách, nicméně i v současnosti na ni můžeme narazit. Koho a proč by toto mělo primárně zajímat?

Po stavební uzávěře může i v dnešní době sáhnout jakákoli obec, či město. Jejím principem je zákaz jakékoli nejen nové výstavby, ale také rekonstrukcí a všech těch stavebních úprav, které vyžadují stavební povolení. V dřívějších dobách obce a města po stavební uzávěře sahaly hlavně z důvodu získání času na promyšlení dalšího územního rozvoje. V dnešní době se zpravidla stavební uzávěra uplatňuje jen u velkých a strategických staveb, jako je např. realizace metra. Po dobu trvání stavební uzávěry tedy nemůže nikdo nově stavět, přestavovat, rekonstruovat, apod. bez toho, aniž by na individuální žádost získal souhlasné stanovisko obce. Stavební uzávěra nutně neznamená, že nebudete moci svůj záměr v obci realizovat, ale je velmi pravděpodobné, že již z principu její platnosti vám váš záměr obec nepovolí.

Během stavební uzávěry obec zpravidla pracuje na novém územním a regulačním plánu, který bude jasně definovat, jaké části obce (pozemky) budou zastavitelné a čím (zda rodinnými, či bytovými domy, nebo komerčními nemovitostmi, či budou určeny jen pro rekreační účely, veřejnou zeleň, atd.). Územní a regulační plán každé obce by měl řešit její celkovou účelovou a prostorovou koncepci.

V případě vámi plánované výstavby rodinného domu je velmi důležité zjistit, zda v danou dobu není v příslušné obci stavební uzávěra, nebo zda se neplánuje. Tyto informace s jistotou získáte na zastupitelstvu, příp. přímo od starosty. Pokud si to neověříte, můžete se dostat do situace, kdy koupíte za nemalé peníze pozemek, ale následně zjistíte, že např. dva roky nebudete moci stavět. V horším případě se ještě může stát, že nejen, že nebudete moci po určitou dobu svůj záměr realizovat, ale že se změní územní a regulační plán takovým způsobem, který zasáhne i přímo vaši parcelu, která nově nebude určena k výstavbě rodinného domu…

V případě koupě novostavby – bytu v developerském projektu, u kterého ještě developer nezahájil výstavbu, se o případnou stavební uzávěru zajímejte také. V praxi se stal ne jeden případ, kdy developer od zájemců o koupi bytů vybral rezervační poplatky a zálohy, a stavba se vůbec nerealizovala. U méně seriózních developerů je pak vymožení takových pohledávek (ačkoli jste v právu) často komplikované. Nehledě na to, že navíc ztratíte i čas, po který jste se již nevěnovali nalezení jiného bydlení, neboť jste spoléhali na fakt, že máte svou nemovitost již vybranou a částečně zaplacenou.

A v neposlední řadě sledujte i občanskou vybavenost obce. Jestliže „pokulhává“ – např. nedostatek míst ve školce, škole, málo obchodů, atd…, případná stavební uzávěra by mohla znemožnit i investice do typů staveb, které by mohly zlepšit občanskou vybavenost a celkové žití v dané lokalitě.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka