Články | Co a kdo na vás v praxi při prodeji a koupi zkouší?

Co a kdo na vás v praxi při prodeji a koupi zkouší?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Co a kdo na vás v praxi při prodeji a koupi zkouší?
22 dubna, 2018

Co a kdo na vás v praxi při prodeji a koupi zkouší?

Ostražitost při volbě subjektu pro úschovu kupní ceny je rozhodně na místě! Ať už jste v roli kupujících nebo prodávajících mějte na paměti, že úschovu kupní ceny je nutné provést u jednoho ze tří subjektů – advokát, notář, nebo banka. Navrhuje-li vám v rezervační smlouvě realitní makléř/kancelář úschovu kupní ceny na účtu makléře či realitní kanceláře, v žádném případě na tuto variantu nepřistupujte. Na účet realitního makléře, či realitní kanceláře patří maximálně částka ve výši rezervačního „poplatku“ (tzv. blokovacího depozita). Nikdy ne celá kupní cena.

Neskládejte rezervační poplatek u nemovitosti prodávané jako předmět dědictví, není-li zatím dědické řízení u konce! Velmi často se prodávají nemovitosti, které člověk zdědí. Na to není nic špatného, nebo podezřelého. Pro realizaci jakéhokoli nakládání s nemovitostí je nutné, aby od jakékoli první smlouvy (rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, apod.) disponoval s nemovitostí skutečný vlastník. V případě, že dědicové na prodej zděděné nemovitosti spěchají a nabídnou nemovitost k odkupu již při probíhajícím dědickém řízení, mějte na paměti, že jakákoli smlouva s nimi podepsaná, není platná. Není-li dědické řízení ukončené a tudíž nejsou dědicové zapsaní v katastru nemovitostí nebo u družstva již jako vlastníci nemovitosti, nemohou s nemovitostí jakýmkoli způsobem nakládat, protože zatím není jejich. V praxi se bohužel častěji a častěji vyskytují prodeje nemovitostí, u nichž dědické řízení není uzavřené. Ať už z důvodu neznalosti dědiců, kteří si prodávají nemovitost sami, nebo z důvodu neprofesionality či vypočítavosti makléřů, aby jim zakázka náhodou neutekla, a proto nemovitost honem rychle nabídnou k prodeji i přes to, že právně nelze nemovitost převést, v obou případech vyčkejte na okamžik, kdy budou moci prodej nemovitosti potvrdit svými podpisy skuteční aktuální vlastníci, kteří nemají jakékoli omezení v nakládání s daným majetkem.

Účtuje-li si banka pokutu za předčasné splacení úvěru, ujistěte se, že má na pokutu právo. O účtovaných pokutách ze strany bank při předčasném splacení jsem se již zmiňovala. S rostoucími případy neoprávněně účtovaných sankcí však na tyto praktiky upozorňuji znovu. Máte-li úvěrovou smlouvu, nebo její revizi podepsanou po 1.12.2016, nemá banka právo účtovat vám pokutu za předčasné splacení úvěru v řádech deseti až statisíců korun. Symbolický poplatek ano, ale vysoké sumy nikoli!

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka