Články | Čeho si všímat při výběru pozemku pro stavbu domu?

Čeho si všímat při výběru pozemku pro stavbu domu?

ŘEŠÍM NEMOVITOST Články Čeho si všímat při výběru pozemku pro stavbu domu?
4 srpna, 2019

Čeho si všímat při výběru pozemku pro stavbu domu?

V první řadě je při koupi pozemku pro stavbu rodinného domu důležitá obecně řečeno „právní stránka“ - parametry pozemku. Jsou však záležitosti, které nejsou fyzicky spjaté s pozemkem, jako je tomu u inženýrských sítí, přístupové cesty, věcných břemen, atd., a přitom jsou tyto záležitosti neméně důležité. Bohužel se na ně často zapomíná. Respektive spoustu kupujících neověřuje fakta, která mohou výstavbu vysněného bydlení úplně „zhatit“. Vezměme to však pěkně popořadě…

Základní parametr u pozemku, který je nutný ověřit, je účel využití a zastavitelnost. Ne každý pozemek inzerovaný a nabízený jako „stavební pozemek“ je opravdu stavební! Bohužel často i někteří realitní makléři nevědí, co nabízejí. Proto pozor! Tyto a další důležité informace se dočtete v územním a regulačním plánu obce. Zároveň si zkontrolujte, zda máte k dispozici opravdu aktuální dokumenty. Často se územní a regulační plány doplňují, tudíž mohou mít i různé aktualizované dodatky. Dále je třeba ověřit, zda se na pozemku nenachází nějaká věcná břemena, která by vás jako majitele omezovala, nebo dokonce znemožňovala realizovat váš záměr. Spolu s tím je dobré opatřit si vyjádření správců všech sítí, které mají vazby na daný pozemek, zda je výstavba rodinného domu možná – kvůli ochranným pásmům, apod. S tím si zároveň ověřte, zda a kde přesně jsou na hranici pozemku dovedené základní inženýrské sítě – voda, kanalizace, elektro a plyn. Informace, které naleznete v inzerci, vždy ověřte. A speciálně u kanalizace zjistěte možnost se na kanalizaci připojit. Pokud má obec např. malou kapacitu čističky odpadních vod (ČOV), kanalizace vedená podél hranice pozemku vám bude k ničemu, nepovolí-li vám obec se připojit. S tím následně souvisí i nové náklady na nutnost vybudování odpadní jímky, s jejímž vybudováním jste nemuseli při koupi počítat a která třeba ani nemusela být zohledněna v kupní ceně.

A nyní přejděme na dvě zásadní skutečnosti, které kupující často opomíjí. Jedná se o parametry možné výstavby a stavební uzávěru. Začnu v první řadě stavební uzávěrou, neboť od ní se odvíjí takřka vše. Některé obce mohou mít tzv. stavební uzávěru, což znamená, že v dané lokalitě není bez individuálního povolení obce možné cokoli nového stavět, přestavovat, přistavovat, modernizovat, apod. Vše, co podléhá stavebnímu povolení, stavební úřad povolí pouze s individuálním souhlasem obce. Ta si může „postavit hlavu“ a souhlas vám nevydat i přes skutečnost, že projekt vašeho domu splňuje všechny podmínky výstavby dané lokality. Stavební uzávěra bohužel může způsobit i to, že ačkoli koupíte pozemek na výstavbu rodinného domu, řadu let na něm dům nebudete moci postavit. Účelem stavební uzávěry je zamezit jakékoli výstavbě z důvodu nového rozplánování, kde, co a za jakým účelem bude moci být postavené, aby se nenarušil, nebo spíše zlepšil celkový koncept obce.  V současné době většina měst a obcí zvládá aktualizovat územní a regulační plán bez toho, aniž by kvůli tomu byla na několik let vyhlášena stavební uzávěra, ale setkat se s ní můžete.

Ověříte-li si, že stavební uzávěra v dané obci není a ani se neplánuje, zajímejte se taktéž o parametry, které musí projekt vašeho domu splňovat. Jestliže je vaším snem patrový dům s plochou střechou, pozor na to, aby pro danou lokalitu nebylo omezení v podobě výstavby např. jen bungalovu (nízkopodlažního domu) se sedlovou střechou.

Veškeré důležité věci zjistíte na obecním úřadě, stavebním úřad a od správců sítí. Tyto tři subjekty jsou pro vás při koupi pozemku stěžejní.

S námi se prodeje a pronájmu nemovitosti bát nemusíte. Jsme totiž jiní...

KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka