Řeším financování – ŘEŠÍM NEMOVITOST

Řeším financování

Nejčastějším způsobem financování koupě nemovitosti, nemáte-li vlastní zdroje, je pomocí hypotečního úvěru.

Nastavení financování je zapotřebí řešit individuálně u každého žadatele o úvěr dle jeho návrhové situace. Banky posuzují bonitu žadatelů o hypotéku vždy s ohledem na současný i předpokládaný budoucí stav. Důležitá je nejen výše vlastních (naspořených) finančních prostředků, ale také pravidelné příjmy, typ pracovního poměru, věk, náklady na provoz domácnosti, dosavadní platební morálka, aktuálně čerpané úvěry (aktuální zadluženost), apod.

Jelikož zastáváme názor, že každý by se měl věnovat jedné činnosti do hloubky a pořádně, aby poskytl klientům služby na profesionální úrovni, bohužel vám kalkulace a zhodnocení vaší situace v roli žadatele o hypotéku nevypracujeme my. Nicméně protože financování s naší činností velmi úzce souvisí a protože klientům poskytujeme kompletní servis, máme „k ruce“ spolehlivého, ochotného a flexibilního odborníka, který se precizně orientuje v úvěrové problematice. Proto, i pokud s námi aktuálně neřešíte koupi/prodej nemovitosti, či technické záležitosti stavby, napište si o kontakt na našeho hypotečního specialistu!

A abyste nebyli zklamáni, že jste v této sekci nenašli konkrétní čísla, protože financování necháváme na našem profesionálovi, níže jsme vám sepsali alespoň pár základních informací, které třeba mohou přispět k rychlejší orientaci v problematice při řešení hypotečního úvěru.


Jaký je princip hypotéky?

Jedná se o účelový typ úvěru, který slouží pro nákup či výstavbu nemovitosti. Principem je půjčení určité části z hodnoty nemovitosti, kterou si chcete pořídit. Tato půjčka je zajištěna zástavním právem.


Co lze hypotečním úvěrem („hypotékou“) standardně financovat?

 • Koupi nemovitosti,
 • rekonstrukci, modernizace a opravy nemovitosti,
 • novou výstavbu,
 • dostavbu, přístavbu, vestavbu a nástavbu nemovitosti,
 • splacení dříve poskytnutých a aktuálně splácených úvěrů,
 • koupě podílu nemovitosti za účelem vypořádání dědických a spoluvlastnických nároků.

Čím může být hypotéka obecně zajištěna?

 • Bytem,
 • domem,
 • stavebním pozemkem,
 • bytovým domem,
 • rekreačním domem (chalupa, chata),
 • komerčním objektem (pro výrobu, skladování, kancelářské prostory),
 • objektem občanské vybavenosti,
 • objektem pro dopravu, rozvod energií a vodního hospodářství, apod.

Jaké typy zástavních práv existují?

 • Smluvní – to je dobrovolný závazek (hypotéka, spotřebitelský úvěr, konsolidace, půjčka od kohokoliv)
 • Z rozhodnutí správního orgánu (finanční úřad)
 • Soudcovské zástavní právo
 • Exekutorské zástavní právo

Slovník základních pojmů v souvislosti s hypotékou:

 • Dlužník: osoba, která je zavázána zástavnímu věřiteli k určitému plnění, většinou k zaplacení určité peněžité částky z hlavního závazku.
 • Jistina: částka, která představuje vlastní zdroje dlužníka.
 • LTV (Loan To Value): v překladu znamená „úvěr k hodnotě“. Jedná se o finanční výraz vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Udává se často v kombinaci s číselnou hodnotou. Např. obecně používaný výraz "osmdesátiprocentní hypotéka" je tedy formálně nazývána jako LTV 80. Číslo značí procento z ceny nemovitosti, ze kterého lze vypočítat maximální výši hypotečního úvěru.
 • Úrok: výnos banky, podílí se na tvorbě zisku (pro dlužníka znamená náklad navíc).
 • Úroková sazba: slouží k výpočtu úroků za dané období, vyjádřena v %.
 • Zástava: věc movitá či nemovitá, který je vlastníkem dána zástavnímu věřiteli k dispozici v případě, že dlužník svůj dluh řádně a včas nesplatí.
 • Zástavní dlužník (zástavce): osoba, která dala svou vlastní věc do zástavy zástavnímu věřiteli.
 • Zástavní věřitel: osoba, která poskytla dlužníkovi úvěr (plnění) a očekává od dlužníka splácení, které je zajištěno zástavou.
 • Závazek hlavní: závazek mezi dlužníkem a zástavním věřitelem.
 • Závazek akcesorický: závazek vyplývající ze zástavního práva – existuje pouze tehdy, pokud existuje závazek hlavní. Může vzniknout i dříve, ale musí být alespoň předpoklad existence hlavního závazku.
 
KONTAKT
Zobrazit tlačítka
Skrýt tlačítka